Šodien vārdadienu svin Kurts, Knuts, Gundars, rītdien - Ilgonis, Ādolfs
toptitle

Normatīvie akti

Nelikumīgi izmantoto aizliegto zvejas rīku un līdzekļu un nelikumīgi izmantoto nemarķēto zvejas tīklu iznīcināšanas kārtība

2007-09-01 01:39


Publicēts: "Latvijas Vēstnesis" 144 (3302) 09.09.2005

Ministru kabineta noteikumi Nr.675


Rīgā 2005.gada 6.septembrī (prot. Nr.50 26.§)


Nelikumīgi izmantoto aizliegto zvejas rīku un līdzekļu un nelikumīgi izmantoto nemarķēto zvejas tīklu iznīcināšanas kārtība


Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 19.panta sesto daļu


 


1.Noteikumi nosaka nelikumīgi izmantoto aizliegto zvejas rīku un līdzek­ļu un nelikumīgi izmantoto nemarķēto zvejas tīklu (turpmāk— zvejas rīki) iznīci­nāšanas kārtību.


2.Noteikumi attiecas uz zvejas rīkiem (arī uz citiem rīkiem, kas paredzēti tiešai zivju resursu ieguvei), kuri ir atrasti ūdenstilpēs un to tiešā tuvumā, ja nav iespējams noskaidrot personu, kas ir izdarījusi administratīvo pārkāpumu.


3.Valsts vides dienesta vai īpaši aizsargājamās dabas teritorijas adminis­trācijas vides valsts inspektors vai pašvaldības pilnvarota persona pārkāpuma vietā pieņem lēmumu par zvejas rīka iznīcināšanu šādos gadījumos:


3.1.ja zvejas rīka realizācijai paredzamie izdevumi pārsniedz paredzamos ieņēmumus;


3.2.ja zvejas rīka transportēšanas un glabāšanas izdevumi pārsniedz tā reālo vērtību.


4.Lēmumā iekļauj zvejas rīka aprakstu, norādi par tā atrašanas vietu, kā arī tā iznīcināšanas pamatojumu.


5.Nelikumīgi izmantotos zvejas rīkus iznīcina, sadedzinot vai padarot nelietojamus un nododot sadzīves atkritumu apsaimniekotājam.


Ministru prezidents A.Kalvītis


Vides ministrs R.Vējonis


Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2005.gada 10.septembri.